In trang (Ctrl + P)

Ngày 30/01/2018 19:02

Bạn có biết: Tháng 1 năm nay dài như vô tận vậy

Bạn có cảm thấy Tháng 1 trôi qua thật là quá chậm không? Sao mãi mà chưa đến Tháng 2 vậy? Đúng rồi, có rất nhiều người có cảm giác đó chung với bạn đấy, vì Tháng 1 có đến 5 ngày Thứ Hai. Ôi sự kinh dị mang tên Thứ Hai...

Đi countdown đón năm mới từ bao nhiêu lâu rồi, đi chơi biết bao nhiêu cái cuối tuần rồi mà sao mãi vẫn chưa thấy hết tháng 1 vậy nhỉ? Bận bận rộn rộn đi làm từ ngày này sang ngày khác mà khi ngẩng mặt lên thì hôm nay vẫn đang là ngày 30/1. Còn tận 1 ngày nữa mới hết tháng và chúng ta chuẩn bị bước vào Tháng 2 với một cái Tết lại sắp ập đến... 

Bạn có chung cảm giác như mình đang "lết" qua từng ngày của tháng đầu tiên trong năm không? Đúng rồi, hãy dùng từ "lết" bởi vì sự thật là, chúng ta Tháng 1 năm 2018 có đến 5 ngày Thứ Hai! Vâng, điều kinh dị mang tên Thứ Hai là điều ai cũng đều biết cả rồi. Vậy mà ngay trong tháng đầu tiên của năm mới đã có tới 5 ngày Thứ Hai chúng ta phải vượt qua, bảo sao mà Tháng 1 dài thế không biết!

Không chỉ người Việt Nam mà các cư dân mạng trên twitter cũng đang than trời về điều này. Tiếng "tingting" thân thương mãi không thấy đâu mà nỗi niềm kinh dị ngày Thứ Hai cứ mãi kéo dài...

Tháng 1 có đến 5 ngày Thứ Hai, tôi mở lịch ra và quả đúng là như vậy!!

Bạn có biết: Tháng 1 năm nay dài như vô tận vậy

Nó dài cảm giác như 3000 năm sau chúng ta vẫn đang ở Tháng 1/2018

Bạn có biết: Tháng 1 năm nay dài như vô tận vậy

Tôi tỉnh dậy ngày hôm nay và trời ơi vẫn đang là Tháng 1 kìa!

Bạn có biết: Tháng 1 năm nay dài như vô tận vậy

Năm nay sẽ kết thúc trong lúc chúng ta vẫn đang ở Tháng 1...

Bạn có biết: Tháng 1 năm nay dài như vô tận vậy

Làm thế nào mà vẫn là tháng 1. Bằng cách nào thế... Chẳng phải bây giờ nên là Tháng 3 rồi sao???

Bạn có biết: Tháng 1 năm nay dài như vô tận vậy

Bạn cảm giác như mình đã làm được hết tất cả các việc trong 1 năm, thế nhưng ồ không vẫn đang là Tháng 1 - tháng đầu tiên của năm 2018.

Bạn có biết: Tháng 1 năm nay dài như vô tận vậy

Tôi đã cắt tóc 2 lần, được thanh toán tiền 2 tuần trước. Đã mua vé Wireless (lễ hội âm nhạc mùa hè diễn ra dài ngày). Đã mua vé Dave Chappelle. Đã xem Jumanji, Three Billboards, The Commuter & The Post. Vâng, và vẫn đang là Tháng 1.

Cảm giác vẫn đang là Tháng 1/2018? - Nó giống như thời điểm này nên là Tháng 9 năm 2025 rồi ấy.

Bạn có biết: Tháng 1 năm nay dài như vô tận vậy

Khi bạn đã chuẩn bị cho tháng này kết thúc, nhưng một tuần khác của Tháng 1 vẫn đang lao tới...

Bạn có biết: Tháng 1 năm nay dài như vô tận vậy

Và nhờ vậy chúng ta có một bài hát mới ra đời mà không phải "Wake me up when September ends"... Tên bài hát mới là:

Bạn có biết: Tháng 1 năm nay dài như vô tận vậy

(Tham khảo: BuzzFeed)