Nghiên cứu đã chỉ ra sự thật không ngờ về thói quen check in mỗi khi đi du lịch này của bạn.

Khó có thể có một định nghĩa cụ thể về hạnh phúc. Hạnh phúc là vô hình và không thể cầm nắm được. Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy nó và giữ bên mình? Các nhà tâm lý học tại Đại học California đã khám phá ra một số điều thú vị về hạnh phúc có ...

Mục sư Robert Waldinger - giáo sư chuyên ngành tâm lý học tại Đại học Harvard khẳng định khoa học và Phật giáo có cùng quan điểm cơ bản về giá trị hạnh phúc con người: “Thoát khỏi cái tôi nhỏ bé là nguồn gốc của sự mãn nguyện và ý nghĩa hạnh phúc”.