Chúng ta có thể rút ra từ những bài học hay làm theo lời khuyên của các "sói già" công nghệ này.

Bạn bật Google Map, nhập địa điểm đến, và ứng dụng sẽ cho bạn biết không những đường đi, mà còn cả thời gian dự tính một cách khá chính xác nữa. Nhưng bằng cách nào vậy?

Với sự phát triển của công nghệ, chẳng mấy mà tiền mặt, chìa khóa, vàng... sẽ biến mất - trở thành vật được trưng bày trong bảo tàng mà thôi.