Tại Los Angeles (Mỹ) vừa qua có một viện bảo tàng siêu đặc biệt, khi là nơi đầu tiên thỏa mãn được các tín đồ thích "selfie".

Với sự phát triển của công nghệ, chẳng mấy mà tiền mặt, chìa khóa, vàng... sẽ biến mất - trở thành vật được trưng bày trong bảo tàng mà thôi.