Bỏ cấp "Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 THPT", Điểm các bài thi làm tròn đến 2 chữ số thập phân, Bỏ cộng điểm khuyến khích, trừ chứng chỉ nghề... là 3 trong số 9 điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018 tại Hà Nội.

Ưu tiên tuyển thẳng, nhiều ngành mới độc lạ, giảm chỉ tiêu, thêm nhiều phương thức xét tuyển... là những điểm mới trong phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018.