Justin Bieber ngày càng ghi điểm với những hành động đẹp quan tâm đến mọi người xung quanh.