Cứ ôn thi là tự động quần áo xộc xệch, luộm thuộm, mặt đầy mụn, tóc tai bù xù... xấu đến mức không dám soi gương luôn.