Chính bản thân cặp đôi cũng không bao giờ ngờ rằng, sau 14 năm, người sẽ sống trọn đời với mình sau này chính là một người bạn ảo chỉ để mua vui khi còn nhỏ.

Theo Ban Phát triển các chương trình môn học, môn Âm nhạc trong giáo dục phổ thông tổng thể có nhiều thay đổi so với hiện nay.