Cùng khai thác bối cảnh Sài Gòn thế kỉ trước, thế nhưng nhân vật trung tâm – người phụ nữ tài sắc trong "Cô Ba Sài Gòn" và "Mộng Phù Hoa" lại hiện lên với hai hình ảnh hoàn toàn đối lập.

“Có thực mới vực được vận”. Năm hết Tết đến, câu này lại càng hiệu nghiệm đấy nhé. Ai muốn biết món ăn nào có thể giúp bạn đổi vận thì bay hết vào đây để xin “thánh phán” Trấn Thành một quẻ nào.