Thành công là thứ có thể đạt được, nhưng nó không hề đến một cách dễ dàng.

Một trong những lí do khiến các dự định của bạn mãi nằm trong suy nghĩ mà không trở thành hiện thực là bạn chưa có những bước đi đúng đắn ngay từ lúc đầu.

Trong giờ phút đau khổ, cô đơn và mất phương hướng nhất, nhờ một bài học được dạy từ rất lâu, cô gái đã tự cứu lấy mình giữa đại dương bao la.