Hội xuân đầy sắc màu của sinh viên đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh - HUTECH sẽ kéo dài tới 4 ngày.