Yêu con nhất là bố mẹ, mà phũ con nhất thì cũng chẳng ai khác ngoài hai bậc phụ huynh đáng kính này.