Chỉ còn 9x đời đầu mới nhớ Mi Vân là hot girl thôi, học sinh cấp 3 bây giờ còn tưởng là chị em với Minh Hằng này!