Nếu như từ trước đến giờ chúng ta vẫn thường ngân nga giai điệu "A B C D E F G..." của nước bạn, thậm chí cả trẻ con trên toàn thế giới đều thuộc lòng bảng chữ cái Tiếng Anh qua ca khúc huyền thoại này. Thì giờ đây, kỳ tích đã xuất hiện khi Việt N...