Storm from HUS 2018 là nơi các tài năng của trường cùng nhau tỏa sáng, các phần thi được biên đạo chuyên nghiệp và đầu tư về chuyên môn.