Tại Los Angeles (Mỹ) vừa qua có một viện bảo tàng siêu đặc biệt, khi là nơi đầu tiên thỏa mãn được các tín đồ thích "selfie".