Một biên tập viên làm đẹp của trang Revelist đã trải nghiệm dịch vụ uốn mi chuyên nghiệp và hết sức kinh ngạc với kết quả.