Có lẽ cuộc đời con người ta, đắng cay khổ cực mới là chuyện thường. Còn những hồi ức đẹp thường quá ngắn ngủi, ít ỏi. Nhưng vì nó ít nên ta lại nhớ lâu, những khoảng ký ức dịu dàng hạnh phúc...