Chiến dịch “It’s a Tide Ad” và “The Talk” giành hai giải Grand Prix tại hạng mục Film.

Xâm nhập vào một thị trường mới là bước đi khó khăn với bất kỳ công ty nào. Và điều này dĩ nhiên càng khó khăn hơn đối với những công ty startup.