Đừng nhồi nhét, hãy tạo khoảng nghỉ cho chính mình.