Việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp/liên lạc với người Nhật sẽ đem lại "sutairu" (style - phong cách), trước khi Internet và các bộ phim Hollywood bùng nổ.