Dịch vụ trang trí bong bóng và tổ chức tiệc Ba Yêu Con vinh dự nhận giải Top 30 Thương hiệu mạnh Đất Việt do Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức vào ngày 16/04/2017.