Người đẹp Nguyễn Thị Tuyết Nga hiện đang theo học tại trường Đại học Gia Định và là sinh viên năm 04 thuộc Khoa Quản trị kinh doanh.