Nghiên cứu đã chỉ ra sự thật không ngờ về thói quen check in mỗi khi đi du lịch này của bạn.