Tín đồ của bơ mà thấy món latte này thì thế nào cũng phát cuồng lên ngay cho xem.