Xử lý một cách khéo léo trước những mâu thuẫn giữa hai người là yếu tố quyết định cho cả một mối quan hệ lâu dài đấy!

Không phải ai có tiền cũng trở nên sang trọng được. Cái sang được thể hiện qua cách cư xử, ăn nói, phong thái nữa nhé.