Không phải ai có tiền cũng trở nên sang trọng được. Cái sang được thể hiện qua cách cư xử, ăn nói, phong thái nữa nhé.