Đây đều là những thói quen mà nhiều người vẫn dùng mỗi ngày mà không biết chúng hại ra sao.