Một lần nọ đến tiệm làm tóc để thư giãn, Gigi chợt quyết định cắt tóc: “Bạn trai nói tôi đừng bao giờ cắt tóc vì anh ta yêu mái tóc dài của tôi”. Gigi nói rồi để cho thợ làm tóc bắt đầu tạo kiểu tóc cho mình.