Công nghệ gen hiện nay đang được ứng dụng nhằm sản xuất da thuộc mà không cần tới động vật. Đó là khi thời trang được "trồng" ngay trong phòng thí nghiệm.