Một việc tưởng như ai cũng có thể làm được, nhưng đối với nam diễn viên Benedict Cumberbatch thì lại khá khó khăn.