Đại diện Việt Nam - Hương Giang vô cùng tự hào khi nhắc đến những chương trình truyền hình thực tế mà mình tham gia.