Trên chiếc cà vạt của Mark không hề có dòng chữ "Tôi xin lỗi", mà chính trang phục tổng thể của anh trong những ngày gần đây đã được một nhà "trang phục học" cho rằng nó đại diện cho việc thẳng thắn nhận trách nhiệm và một thái độ hối lỗi tới cộng...