Không phải mì tôm hay kim chi, hoá ra đây mới là món ăn xuất hiện trong hầu hết các bộ phim Hàn Quốc.