Trong sự nghiệp, Trịnh Thăng Bình cho mình là ca sĩ nhận được nhiều lời từ chối nhất, có cơ hội cũng chỉ là người thay thế, nên những gì ở hiện tại, anh rất trân trọng.