Doanh số Lexus tại Việt Nam bắt đầu giảm mạnh từ tháng 7/2016 và rơi tự do trong những tháng đầu năm 2018.