Trong số này có thể kể đến thịt nhân tạo, sự kiện chiến tranh lạnh cùng những quả bom nguyên tử, thậm chí là cả việc con người đặt chân lên Mặt Trăng.