Tuy là món ăn bình dân nhưng bánh luqaimat lại là một đặc sản của ẩm thực đường phố nơi đây.