Điện thoại chính là một trong những tác nhân gây stress nhiều nhất trong cuộc sống của chúng ta.