“Có thực mới vực được vận”. Năm hết Tết đến, câu này lại càng hiệu nghiệm đấy nhé. Ai muốn biết món ăn nào có thể giúp bạn đổi vận thì bay hết vào đây để xin “thánh phán” Trấn Thành một quẻ nào.