Những năm tháng cấp 3 là quãng thời gian tươi đẹp nhất, huy hoàng nhất, vì những gì chúng ta có đều thuần khiết, xuất phát từ trái tim.

Cuối cấp – Quãng thời gian vội vã, hối hả của những kỳ thi căng thẳng, thời gian để thực hiện những điều còn dang dở. Mới ngày đầu bận rộn với lễ khai giảng mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã nửa kỳ học trôi qua.