“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường”. Cùng Hướng Nghiệp Á Âu viết tiếp kỷ niệm ý nghĩa và thú vị về ngày “BACK TO SCHOOL” với những bộ đồng phục ngành chất lừ thế này!