Chúng ta có thể rút ra từ những bài học hay làm theo lời khuyên của các "sói già" công nghệ này.

Đã bao nhiêu lần rồi bạn sợ hãi và ngại làm một việc gì đó chỉ vì nghĩ rằng "ý tưởng đó người ta đã làm rồi", hay tự gượng ép mình phải thật giỏi trong lĩnh vực đó thì mới dám làm. Tuy nhiên nếu bạn cho rằng nếu muốn thành công thì cần phải có chu...