Một lúc nào đó, bạn bỗng nhiên trở thành mục tiêu tấn công cho kẻ xấu thì sao? Vậy nên, học lấy những bí kíp tự vệ này không bao giờ là thừa.

Nếu cảm thấy cứ mãi thua trong những trò chơi này, thì có lẽ bạn cần ứng dụng vài mẹo nhỏ sau đây.

Người biết đọc sách không phải là người đọc được bao nhiêu cuốn sách mà là người biết đọc sách hiệu quả và áp dụng được những gì học được.