Từ xưa đến nay, tuổi tác luôn là kẻ thù của phụ nữ. Dù nghèo hay giàu, quyền lực hay thường dân thì cũng không có ai thoát khỏi sức mạnh và sự tàn phá của thời gian. Từ Hy Thái hậu cũng vậy; thế nhưng thay vì để bản thân trở nên ngày một già cỗi, ...