Bệnh viện đặc biệt có tuổi đời lên tới gần 200 năm này nằm ở trung tâm thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha.