Balenciaga đã khởi động năm 2018 bằng một chiến dịch quảng bá đơn giản mà ấn tượng, nhăm nhe tiếm vị trí hàng đầu hiện đang nằm trong tay Gucci.