Thời sinh viên là giai đoạn phù hợp nhất để khởi nghiệp và nhiệm vụ của một trường đại học hiện đại không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn phải khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên.

Hội xuân đầy sắc màu của sinh viên đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh - HUTECH sẽ kéo dài tới 4 ngày.