Cô Ba Sài Thành phiên bản "bựa" Cô Măng Sài Gòn mà vẫn trông đáng yêu làm sao.