Fan đã lại phát hiện ra rất nhiều thứ được Taylor Swift "giấu" trong MV mới "End Game".